Edukacija KOA i OA

U okviru provedbe projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara – Faza II” dana 11.09.2017. održana je edukacija za korisnike i osobne asistente uključene u ovaj projekt. Edukacija se je održala u prostorijama Udruge pod vodstvom predstavnice Saveza osoba s invaliditetom Marice Mirić. Provedba projekta koja je započela 01.04.2017. provodi se i više nego zadovoljavajuće prema riječima i korisnika koji su vrlo zadovoljni uslugom osobne asistencije, ali i osobnih asistenata koji su zaposleni putem projekta. Obitelji osoba s invaliditetom su 24h nužni brinuti se o svom članu obitelji te im osobni asistent omogućuje da se korisnici više socijaliziraju, a obitelji da se posvete sebi što prije nisu bili u mogućnosti.


Skip to content