Dokumenti 2016.g.

Revizijsko izvješće UOSI za 2015.g.:

Prihodi, rashodi i bilanca UOSI 2015.g.:

Plan nabave za 2016.g.:

Financijski izvještaj za 2015.g.:

Bilješke uz financijski izvještaj US Daruvar za 2015.g.:

Bilješke uz financijski izvještaj UIR Daruvar za 2015.g.:

Bilješke uz financijski izvještaj UGIN Daruvar za 2015.g.:

Bilješke uz financijski izvještaj UDCDPNO Daruvar za 2015.g.:

Bilješke uz financijski izvještaj UOSI Daruvar za 2015.g.:

Related posts